Załamana

11 tekstów – auto­rem jest Załama­na.

Kiedy zaczy­nasz życie na no­wo wszys­tko "jest możli­we"wszys­tko może oz­naczać także przed­wczesną śmierć.... 

myśl • 3 kwietnia 2014, 10:23

To jest śmierć. Przejście od jest do był. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 marca 2014, 19:56

-Co się z nią stało?
-Życie nie jest już jej dolegliwością... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 stycznia 2014, 17:58

Każdej no­cy ma­rudzę, błagam,
proszę by nie odchodził
czy smu­tek będzie je­dynym kochankiem
które­go mogę naz­wać moim własnym? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 stycznia 2014, 16:48

W ob­liczu zagłady
za­sady stają sie kajdanami
które nie poz­wa­lają walczyć 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2013, 18:11

W umiera­niu nie ma nic wielkiego.
To zwal­nianie se­ny dla in­nych artystów,
opuszcza­nie sztu­ki przed jej końcem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 grudnia 2013, 17:18

Po­wie­działa to słowo.
Uz­nała tę możliwość.
ŚMIERĆ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 grudnia 2013, 18:51

Po­win­nam była wie­dzieć, iż ktoś kto pot­ra­fi kochać tak moc­no i głębo­ko -pot­ra­fi z równą mocą niena­widzić i ranić 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 grudnia 2013, 22:29

Liczę wszystko.
Otaczają mnie liczby parzys­te, liczby nie parzys­te i całe dziesiątki.
Liczę tyk­nięcia zegara,
liczę li­nię między li­niami na kar­tce papieru
Liczę drżące uderze­nia mo­jego ser­ca i mrug­nięcia po­wiek. Liczę ile prób pot­rze­ba żeby dostarczyć [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 grudnia 2013, 20:21

Musnął no­sem mój kark i wyob­ra­ziłam so­bie, jak na­mawia mnie bym skoczyła z kli­fu, a po­tem wy­bucha śmie­chem gdy mo­je ciało roz­trzas­ku­je się o skały... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 grudnia 2013, 20:05

Załamana

Załamana

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność